Xổ số Tây Ninh

Thứ ba, 05/01/2021, 11:08 GMT+7

Vui lòng nhấp chuột vào đường dẫn bên dưới để xem hợp đồng của từng hình thức vay tương ứng.

Xe máy, ô tô:

 - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

 - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

 (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)

 (Áp dụng từ ngày 1/1/2021)

 (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)


Điện máy, dịch vụ:

 - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

 - Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

 (Áp dụng từ ngày 1/1/2021)

 (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)

Thỏa thuận bảo lãnh:

 (Áp dụng từ 02/07/2020)

Tiền mặt:

 - Cho vay phục vụ đời sống (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

- Cho vay phục vụ tiêu dùng (Áp dụng từ ngày 6/1/2021)

  (Áp dụng từ ngày 1/1/2021)

 (Áp dụng từ ngày 25/06/2020)


Thẻ tín dụng (Credit card):

(Áp dụng từ ngày 19/09/2020)